Konwoje

Oferujemy profesjonalne i kompleksowe usługi transportowe wartości pieniężnych również na zasadzie INKASA jak i przedmiotów wartościowych. Konwojowanie wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem M.S.W. i A. z dnia 07.09.2010r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

Nasi konwojenci przechodzą systematyczne szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom przestępczym oraz doskonalącym sprawność fizyczną.

Pracownicy posiadają odpowiednie umundurowanie zabezpieczające konwojenta wyposażeni są w broń palną krótką, długą i maszynową, kamizelki kuloodporne, bezprzewodowe środki łączności.

 

Newsy