Monitoring

Monitoring przeznaczony jest dla bardzo szerokiej rzeszy klientów, chroni domy oraz przedsiębiorstwa poprzez:

Stałe monitorowanie za pośrednictwem internetu monitoringu wizyjnego - pracownik Centrum Monitorowania stale obserwuje Państwa mienie za pośrednictwem kamer w przypadku zagrożenia natychmiast powiadamiana jest załoga interwencyjna znajdująca się w wyznaczonym rejonie.

Monitoring sygnałów alarmowych z centrali Klienta do której podłączony jest:

System alarmowy - chroniący przed włamaniem za pośrednictwem czujek ruchu, czujek otwarcia okien i drzwi.

Pilot napadowy - urządzenie służące do wezwania pomocy w przypadku napadu, zasłabnięcia w domu.

Czujki pożarowe- chroniące przed dużym zadymieniem, wzrostem temperatury.

Monitoring GPS pojazdów - pozwala zlokalizować samochód objęty ochroną.

W przypadku wystąpienia alarmu centrala z Państwa domu - firmy przesyła sygnał do Centrum Monitorowania Scorpion wówczas natychmiast powiadamiana jest załoga interwencyjna znajdująca się w wyznaczonym rejonie. Pracownicy załóg interwencyjnych posiadają odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie w Środki Przymusu Bezpośredniego dodatkowo systematycznie przechodzą szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Oferujemy montaż wymienionych urządzeń przed przystąpieniem do realizacji przedstawimy Państwu indywidualny projekt zabezpieczenia Państwa mienia wspólnie wybierzemy optymalny wariant zabezpieczenia i systemów alarmowych.

 

Newsy