Zabezpieczanie imprez

Na odpowiednie zabezpieczenie imprezy składa się wiele czynników począwszy od właściwego doboru ilości i rodzaju służb, rozmieszczenia pracowników zabezpieczających imprezę, odpowiedniego rozmieszczenia wejść i wyjść ewakuacyjnych a w przypadku budynków odpowiedniej analizy ryzyka i doświadczenia.

Dysponujemy ponad 2 500 pracowników, odpowiednio wyszkolonych posiadających Zaświadczenie Członka Służby Informacyjnej i Porządkowej.

W celu minimalizacji zagrożenia przygotowujemy:

  • Kompleksowy Plan Ochrony zawierający wszelkie możliwe zagrożenia, wraz z schematem graficznym
  • Uzyskujemy stosowne zezwolenia i decyzje
  • Przydzielamy własnego kierownika ds. bezpieczeństwa

W celu optymalizacji bezpieczeństwa zapewniamy:

  • Służby informacyjne i porządkowe również STEWARDÓW
  • Specjalistycznie wyszkolone jednostki interwencyjne
  • Płotki ochronne lekkie, ciężkie, zaporowe (mojo)
  • Depozyty, szatnie
  • Ochronę VIP
  • Sprzątamy w trakcie jak również po imprezie

Usługi świadczone są przez profesjonalnie wyszkolony zespół pracowników o wysokim stopniu samodyscypliny, kultury osobistej, kierowany przez wykwalifikowaną kadrę kierowniczą.
alt

Zapewniamy swoim pracownikom jednolite łatwe do zidentyfikowania umundurowanie służbowe przystosowane do warunków atmosferycznych spełniające wymogi prawne, wysokiej klasy bezprzewodowe środki łączności, wykrywacze metali, urządzenie do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z atestem itp.


alt
Dysponujemy jednostką interwencyjną złożoną z najbardziej doświadczonych i wyszkolonych pracowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt do przywracania porządku publicznego podczas zamieszek na imprezach masowych.alt

 

Newsy